Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Tas van Nas.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de website van Tas van Nas en alle overeenkomsten die u sluit met Tas van Nas. Door het (online) bestellen van artikelen accepteert u deze algemene voorwaarden.

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Het merk

Het is verboden om het merk Tas van Nas te gebruiken in welke vorm dan ook, zonder vooraf gegeven toestemming door Tas van Nas. De intellectuele rechten ten aanzien van de door Tas van Nas ontworpen producten behoren exclusief tot Tas van Nas. Het logo alsmede grafische uitingen, en producten, mogen in geen enkele vorm gekopieerd of misbruikt worden.

Tas van Nas zal bovenstaande rechten ten volste beschermen.

Bestellen

Zodra Tas van Nas uw bestelling heeft ontvangen, is er een geldige overeenkomst. Pas na de betaling zal de betreffende bestelling worden verwerkt en verzonden.

Tas van Nas is gerechtigd om gemotiveerd een bestelling te weigeren. In dit geval zal Tas van Nas het aankoopbedrag binnen 30 dagen terugbetalen.

Betalen

Uw bestelling wordt pas na betaling verzonden. De prijzen vermeld op de website zijn in euro’s en inclusief btw. De verzendkosten voor de bestelling zijn niet inbegrepen in de productprijs.
Hoewel Tas van Nas de productspecificaties en prijzen met grote zorg op de website heeft geplaatst, kan Tas van Nas niet garant staan voor eventuele fouten of onjuistheden met betrekking tot prijzen, specificaties, of andere informatie op de website. Tas van Nas kan ten alle tijden gemotiveerd een bestelling weigeren als de productomschrijving/specificatie of prijs foutieve informatie bevat.

Verzending

Uw bestelling zal met grote zorg worden verpakt voordat het verstuurd wordt.

In principe kan Tas van Nas verzenden binnen Nederland.
Mocht het land van de bestemming niet behoren tot de verzendmogelijkheden,  zullen wij zo snel mogelijk contact met u opnemen.

Aansprakelijkheid

Tas van Nas kan niet aansprakelijk worden gehouden voor buiten redelijke schade, van welke aard dan ook. Aangezien onze producten van natuurlijke materialen (leer etc.) gemaakt worden, zijn onderlinge (kleine) kleurverschillen mogelijk. Ook door gebruik van een product kan de kleur veranderen. Onderling kunnen de producten verschillen bevatten.

Tas van Nas is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Tas van Nas geen invloed kan uitoefenen.